Read more about the article נחל צולב וחומת המלך חזקיהו
The wall built by King Hezekiah

נחל צולב וחומת המלך חזקיהו

אנחנו בסמוך למגדל דויד. מולנו לכיוון מזרח, רחוב דויד שנימצא מעל ערוץ נחל צולב. כשמתבוננים במפה הטופוגרפית של העיר העתיקה, יש ירידה מתונה מגובה של 780מ׳ באזור שער יפו והשער…

להמשך קריאהנחל צולב וחומת המלך חזקיהו
Read more about the article נחל קדרון בתקופת בית המקדש
Kidron valley

נחל קדרון בתקופת בית המקדש

אפיק נחל קדרון מלווה את ההיסטוריה של ירושלים והעם היהודי מזה אלפי שנים. הנחל יוצא מצפון לעיר העתיקה ואתם יכולים לראות בסרט את מסלולו באזור ירושלים, וכך במפה רחבה יותר,…

להמשך קריאהנחל קדרון בתקופת בית המקדש

מנהרות מסתוריות בנחל סככה

הפתח למנהרות חצוב בקירות הנחל. כבר ניכנס לאחת מהן - נראה גרם מדרגות צר וארוך שיורד באפלה מוחלטת אל תוך מעמקי ההר. הירידה בשתי המנהרות ארוכה, עשרות רבות של מטרים.…

להמשך קריאהמנהרות מסתוריות בנחל סככה

הורדוס ועין מבוע

נהוג למנות שבעה מבצרים במערכת מבצרי המדבר: אלכסנדריון, דוק, קיפרוס, הרודיון, הורקניה ,מכור ומצדה. ראשיתה של המערכת לאספקת המים למבצר קיפרוס היתה כאן בעין מבוע. מבין שלושת המעינות העיקריים בנחל…

להמשך קריאההורדוס ועין מבוע

עין קלט ואספקת המים ליריחו בעת העתיקה

המטרה שלנו בסרט היא להבין למה שימשו מי נחל פרת בתקופות השונות, מתקופת החשמונאים דרך תקופת הורדוס ואף עד ימינו, במהלך אלפיים ומאתיים שנים. מה מקור המים ומה היה תכנון…

להמשך קריאהעין קלט ואספקת המים ליריחו בעת העתיקה

ביר אבו שועלה

המאגורות המרשימות האלו בנחל סככה, מתוארכות לתקופה הביזאנטית או לראשית התקופה המוסלמית כלומר איפושהו בין המאה הרביעית למאה השביעית. "ביר" - משמע בור, בור מים, שהמילה שועלה בערבית משמעה אבוקה…

להמשך קריאהביר אבו שועלה