Read more about the article קברים מהתקופה הרומית בסמוך לנחל ארבל
Cist graves hewn in the rock close to Arbel brook

קברים מהתקופה הרומית בסמוך לנחל ארבל

אנחנו 100מטר מבית הכנסת העתיק בארבל בדרכנו לכיוון ערוץ נחל  ארבל, ואחד הדברים שנתקל עוד כמה דקות, אלו הם קברים עתיקים שנרחיב עליהם בהמשך. נתחיל עם מיקומינו - אנחנו יורדים…

להמשך קריאהקברים מהתקופה הרומית בסמוך לנחל ארבל
Read more about the article קבר זכריה – ירושלים
Zecharias' Tomb

קבר זכריה – ירושלים

תמונת הפתיחה בוידאו מרהיבה. במרכזה קבר זכריה, הממוקם בצידו המזרחי של נחל קדרון, במורד הר הזיתים, אל מול הר הבית. שמתבוננים על הר הזיתים, פרוס לפנינו בית הקברות היהודי שמשתרע…

להמשך קריאהקבר זכריה – ירושלים

תארוך אתרים על פי פחמן 14

הסרטון הקצר הזה מטרתו להסביר כיצד מתארכים הארכיאולוגים אתרים היסטוריים. השאלה הזאת היא מאוד כללית, מכיוון שאתר היסטורי יכול להיות שנהרס ונבנה שוב לאחר מאות שנים, כלומר אפשר במקרה הזה להסתכל…

להמשך קריאהתארוך אתרים על פי פחמן 14
Read more about the article קברו של רבי יהודה הנשיא
Tomb of Rabbi Yehuda HaNasi

קברו של רבי יהודה הנשיא

איזו כניסה מרשימה למתחם הקבר. זה מעניין שיש שתי מערות קבורה שהכניסה אליהם כל כך מרשימה, אני מדבר על משטח הכניסה, על שלושת הקשתות והמרפסת מלמעלה שמאפשרת אולי לדבר בזכות…

להמשך קריאהקברו של רבי יהודה הנשיא

בית שערים – מתחם מערות המנורה

מסוף המאה השנייה לספירה, הפכה בית שערים למקום קבורה חשוב אליו הובאו מתים מרחבי הארץ ומחוץ לישראל. הקבורה במאות הראשונה והשניה כנראה שלא הייתה נתונה לפיקוח ולמימון עירוני. כל אדם…

להמשך קריאהבית שערים – מתחם מערות המנורה
Read more about the article בית שערים – הנקרופוליס (עיר המתים) המרשימה בישראל
מערת הארונות (הסרקופגים)

בית שערים – הנקרופוליס (עיר המתים) המרשימה בישראל

בבתי העלמין של בית שערים, נחשף ריכוז הקבורה הגדול בארץ ישראל מהתקופה הרומית המאוחרת. בתי העלמין שימשו בתחילה לקבורת האוכלוסייה המקומית ובהמשך לקבורת יהודי הגליל והתפוצות. הקבורה נעשתה במערות שנחצבו…

להמשך קריאהבית שערים – הנקרופוליס (עיר המתים) המרשימה בישראל